Значення слова

Дієслово
наймати
брати напрокат

Іменник
наймання
прокат
найми

Приклади вживання

for hire — напрокат
The company hired new employees. — Компанія найняла нових працівників.
We hired a very good interior designer. — Ми найняли дуже хорошого дизайнера інтер’єрів.
They want to hire more staff. — Вони хочуть найняти більше персоналу.
If your brother had enough experience, the company would hire him. — Якби твій брат мав достатньо досвіду, компанія б його найняла.

Поділитись публікацією: