Значення слова

Іменник
історик

Множина

Іменник historian у множині: historians

Приклади вживання

He wants to become a historian. — Він хоче стати істориком.
My father was a historian. — Мій батько був істориком.
Modern historians find this tale implausible. — Сучасні історики вважають цю казку неправдоподібною.
A historian is a person who studies and writes about the past and is regarded as an authority on it. — Історик — це людина, яка вивчає і пише про минуле і вважається авторитетом у ньому.
David Stevenson is a British historian specializing in the period of the First World War. — Девід Стівенсон — британський історик, який спеціалізується на періоді Першої світової війни.
Susan Weber is an American historian. — Сьюзен Вебер — американський історик.

Поділитись публікацією: