Значення слова

Прикметник
історичний

Приклади вживання

historical criticism — історична критика
historical marker — меморіальна дошка
Maria likes historical dramas. — Марія любить історичні драми.
Many war novels are historical novels. — Багато військових романів є історичними романами.
The park also contains other historical artifacts. — У парку також є інші історичні артефакти.
They suppose that Jesus was a historical figure. — Вони припускають, що Ісус був історичною особою.
They emphasize understanding the historical context in which major economic events take place. — Вони підкреслюють розуміння історичного контексту, в якому відбуваються основні економічні події.
These objects are worthy of preservation for their historical significance. — Ці об’єкти гідні збереження через своє історичне значення.
Historians seek knowledge of the past using historical sources such as written documents, art, and material artifacts. — Історики шукають знання про минуле, використовуючи історичні джерела, такі як письмові документи, мистецтво та матеріальні артефакти.

Слово historical у статтях

Поділитись публікацією: