Значення слова

Дієслово
затинатися
кульгати
шкандибати
шкутильгати

Іменник
путо
затинання
шкандибання
заїкання
шкутильгання

Приклади вживання

hobble skirt — вузька спідниця (стиль був популярним у 1910-х роках)
A hobble is a device that prevents or limits the locomotion of an animal. — Путо — це пристрій, що перешкоджає або обмежує рух тварин.
In many cases he wore a plaster cast on one leg or a sling on one arm, and sometimes hobbled on crutches, then requested assistance in carrying something to his vehicle. — У багатьох випадках він носив гіпс на одній нозі або пов’язку на одній руці, а іноді шкутильгав на милицях, а потім просив допомогти перенести щось до свого автомобіля.

Поділитись публікацією: