Hold back: значення та приклади вживання

Hold back: значення та приклади вживання

Hold back — фразове дієслово.

Значення:

  • стримувати,
  • стримуватися,
  • утримувати,
  • утримуватися.

Приклади вживання

The girl tried to hold back her tears. — Дівчина намагалася стримати сльози.
I can’t hold back. — Я не можу стримуватися.
Don’t even try to hold me back! — Навіть не намагайся мене стримувати!
The dam is designed to hold back water. — Гребля призначена для утримування води.
They are powerful enough to hold back the enemy. — Вони досить потужні, щоб стримувати ворога.
Jim, trying to hold back tears, in turn says that Michael was the best boss he ever had. — Джим, намагаючись стримати сльози, у свою чергу каже, що Майкл був найкращим босом, якого він коли-небудь мав.
These windbreaking forest strips are designed to hold back the expansion of the Gobi Desert. — Ці вітрозахисні лісові смуги призначені для стримування розширення пустелі Гобі.
They say that facing a teammate in a competition would make them hold back in training. — Вони кажуть, що зіткнувшись з товаришем по команді на змаганнях, вони змусять себе стримуватися на тренуваннях.
His reign included the last failed attempts to hold back the Ottoman Turks in Bithynia and the defeat at Rusokastro against the Bulgarians. — Його правління включало останні невдалі спроби стримати турків-османів у Віфінії та поразку під Русокастро проти болгар.
Some villagers fled, while others tried to hold back the flames themselves, using buckets, branches, and rudimentary tools. — Деякі жителі села тікали, інші намагалися стримати полум’я самостійно, використовуючи відра, гілки та елементарні інструменти.

Словник

Слова з цієї статті у словнику: against, attempt, back, best, boss, branch, bucket, can, competition, dam, defeat, desert, designed, enemy, enough, even, ever, expansion, face, flame, flee, forest, girl, have, he, her, hold, I, include, last, make, me, other, powerful, reign, rudimentary, say, some, strip, teammate, tear, that, the, them, themselves, these, they, to, tool, training, try, turn, villager, water, while.
. . .
Більше слів дивіться у розділі Англо-український словник.

Поділитись публікацією: