Значення слова

Іменник
домашня робота
домашнє завдання
надомна праця
ретельна підготовка

Приклади вживання

I do my homework every evening. — Я виконую домашнє завдання щовечора.
I do my homework at home. — Я виконую домашнє завдання вдома.
I’m doing my homework. — Я виконую домашнє завдання.
He wasn’t doing his homework. — Він не виконував своє домашнє завдання.
Did you do your homework? — Ти виконав домашнє завдання?
Do you want to do your homework? — Ти хочеш зробити своє домашнє завдання?
Have you done your homework? — Ти вже зробив своє домашнє завдання?
This homework is really hard! — Це домашнє завдання справді складне!
Maria did her homework several hours ago. — Марія виконала домашнє завдання кілька годин тому.
When Jack came home, his daughter had already done her homework. — Коли Джек прийшов додому, його дочка вже виконала домашнє завдання.
Can you help me with my homework? — Ти можеш допомогти мені з моїм домашнім завданням?

Поділитись публікацією: