Значення слова

Іменник
чесність
правдивість

Приклади вживання

He’s famous for his honesty. — Він відомий своєю чесністю.
Honesty is the best policy. — Чесність — найкраща політика.
I just love the honesty. — Я просто люблю чесність.
Honesty is valued in many ethnic and religious cultures. — Чесність цінується в багатьох етнічних та релігійних культурах.
This name is traditionally associated with pureness of heart and soul, and honesty. — Це ім’я традиційно асоціюється з чистотою серця і душі та чесністю.

Поділитись публікацією: