Значення слова

Іменник
гостинність
привітність

Приклади вживання

hospitality industry — індустрія гостинності
Just show them your hospitality. — Просто покажіть їм свою гостинність.
I’m grateful to you for your hospitality. — Я вдячний вам за вашу гостинність.
They use it as a symbol of hospitality. — Вони використовують його як символ гостинності.
One of its guiding principles is hospitality towards the needy. — Одним із його провідних принципів є гостинність до нужденних.
It’s an ancient Greek concept of hospitality. — Це давньогрецьке поняття гостинності.
These people are famous for their hospitality. — Ці люди славляться своєю гостинністю.

Поділитись публікацією: