4 основні випадки вживання слова just

4 основні випадки вживання слова just

Слово just доволі часто вживається у розмовній англійській мові. Це слово має кілька різних значень і може вживатися у різному контексті. Давайте розглянемо кілька основних випадків вживання цього слова.

  1. Ми вживаємо just, коли хочемо підкреслити невелику кількість (обсяг, поширеність і т.ін.) чого-небудь. У такому випадку прислівник just перекладається як тільки, лише.

Наприклад:

I gave him just one dollar. — Я дав йому лише один долар.
For him, it’s just a drop in the bucket. — Для нього це лише крапля в морі.

Також ми вживаємо just, коли хочемо підкреслити незначну серйозність або невелике значення якоїсь події, явища і т.ін.

Наприклад:

It’s just a cat. — Це просто кіт.
It was just a coincidence. — Це був просто збіг обставин.

  1. Ми вживаємо just, коли хочемо підкреслити, що подія відбувається саме зараз або щойно відбулася. У такому випадку прислівник just перекладається як щойно, зараз, саме, якраз.

Наприклад:

I’m just finishing this task. — Я якраз закінчую це завдання.
I’ve just sent her this message. — Я щойно надіслав їй це повідомлення.

  1. Ми вживаємо just для підсилення висловлюваної думки. У таких випадках прислівник just перекладається як просто або тільки.

Наприклад:

I just love this jacket! Where did you buy it? — Я просто обожнюю цю куртку! Де ти її купив?
Just imagine it! Martin’s best friend betrayed him. — Тільки уявіть собі! Кращий друг Мартіна зрадив його.

  1. Ми вживаємо just, коли хочемо вказати на відповідність або точність чогось (прислівник має значення саме, якраз).

Наприклад:

Robert gifted her a new car. It was just what she wanted! — Роберт подарував їй нову машину. Це було саме те, чого вона хотіла!

Поділитись публікацією: