Значення слова

Іменник
шум
ґвалт
галас
гул
плутанина

Приклади вживання

It caused quite a hubbub online. — Це спричинило неабиякий ґвалт в Інтернеті.
What is this hubbub? — Що це за шум?
The Lilac Fairy quells the hubbub and reminds the King and Queen that Aurora is merely asleep. — Фея Бузку вгамовує шум і нагадує королю та королеві, що Аврора просто спить.
I’m seeking a sanctuary from the urban hubbub. — Я шукаю притулку від міського шуму.
It was an oasis of calm amidst the general hubbub. — Це був оазис спокою серед загального галасу.

Поділитись публікацією: