Значення слова

Прикметник
величезний
велетенський
гігантський

Приклади вживання

It was a huge success. — Це був величезний успіх.
It was a huge debt. — Це був величезний борг.
That’s a huge audience. — Це величезна аудиторія.
He built a huge palace. — Він побудував величезний палац.
I’ve seen some huge ducks. — Я бачив кілька величезних качок.
It’s impossible to compete with such a huge corporation. — Неможливо конкурувати з такою величезною корпорацією.
It’s a huge vessel where chemical or biological reactions are carried out. — Це величезна посудина, у якій проводяться хімічні або біологічні реакції.

Поділитись публікацією: