Значення слова

Іменник
приниження

Приклади вживання

public humiliation — публічне приниження
It’s a form of erotic humiliation. — Це форма еротичного приниження.
Shame and humiliation. — Сором і приниження.

Поділитись публікацією: