Конструкція I wish в англійській мові

Конструкція I wish в англійській мові

За допомогою конструкції I wish… можна англійською мовою висловити думку про те, як би ми хотіли, аби розвивалися події (або яким був стан речей) зараз або у минулому.

Початок конструкції (I wish…) українською перекладається як «Хотів би я…».

Теперішній час

Якщо ми говоримо про бажаний стан речей у теперішньому часі, конструкція з I wish має такий вигляд:

I wish + Past Simple

Детальніше про утворення Past Simple читайте у статті Простий минулий час (Past Simple) в англійській мові.

Приклади речень:

I wish I knew. — Хотів би я знати.
I wish you were here. — Хотів би я, щоб ти була тут.
I wish I had more free time. — Хотів би я мати більше вільного часу.
I wish I were eighteen again. — Хотів би я, щоб мені було знову вісімнадцять.
I wish I were your lover. — Хотів би я бути твоїм коханцем.
I wish I were James Bond. — Хотів би я бути Джеймсом Бондом.
I wish it were Christmas today. — Хотів би я, щоб сьогодні було Різдво.
I wish I were in love again. — Хотів би я бути знову закоханим.
I wish I were much taller. — Хотів би я бути набагато вищім.
I wish this luxurious house were mine. — Хотів би я, щоб цей розкішний будинок був моїм.

Зверніть увагу, що у цій конструкції замість was часто вживається were:

I was… → I were…
it was… → it were…

Варіант з were для цієї конструкції вважається більш правильним, хоча вживання was також можна зустріти.

Минулий час

Якщо ми говоримо про те, як би нам хотілося, щоб склалася ситуація у минулому, конструкція з I wish має такий вигляд:

I wish + Past Perfect

Детальніше про утворення та вживання Past Perfect читайте у статті Минулий доконаний час в англійській мові.

Приклади речень:

I wish I had met you much earlier. — Хотів би я зустріти тебе набагато раніше.
I wish I had passed that exam. — Хотів би я здати той екзамен.
I wish I hadn’t made this mistake. — Хотів би я не зробити цієї помилки.
I wish I had taken that opportunity. — Хотів би я скористатися тією можливістю.
I wish I had started learning English much earlier. — Хотів би я почати вивчати англійську набагато раніше.
I wish it had never happened. — Хотів би я, щоб цього ніколи не сталося.

Словник

Слова з цієї статті у словнику: again, Christmas, earlier, eighteen, exam, free, happen, here, house, I, know, learning, love, lover, luxurious, make, meet, mine, mistake, more, much, never, opportunity, pass, start, take, tall, that, this, time, today, wish, you, your.
. . .
Більше слів дивіться у розділі Англо-український словник.

Поділитись публікацією: