Значення слова

Іменник
ідіома
говірка
діалект

Приклади вживання

An idiom is an expression with a figurative meaning. — Ідіома — це вираз із переносним значенням.
Idioms are often used by native speakers. — Ідіоми часто використовуються носіями мови.
Why is it so important to learn English idioms? — Чому так важливо вчити англійські ідіоми?

Поділитись посиланням: