Значення слова

Іменник
запалювання
займання
запал
самозаймання

Приклади вживання

ignition coil — котушка запалювання
ignition system — система запалювання
It’s used in an automobile’s ignition system. — Вона використовується в системі запалювання автомобіля.
The fire point of a fuel is the lowest temperature at which the vapour of that fuel will continue to burn for at least five seconds after ignition by an open flame of standard dimension. — Температура займання палива — це найнижча температура, при якій пари цього палива продовжують горіти щонайменше п’ять секунд після займання відкритим полум’ям стандартного розміру.
A spark plug is a device for delivering electric current from an ignition system to the combustion chamber of a spark-ignition engine to ignite the compressed fuel/air mixture by an electric spark. — Свічка запалювання — це пристрій для подачі електричного струму від системи запалювання в камеру згоряння двигуна з іскровим запалюванням для запалювання стисненої паливно-повітряної суміші електричною іскрою.

Поділитись публікацією: