Значення слова

Прикметник
нерозбірливий
нечіткий

Приклади вживання

The text was illegible. — Текст був нерозбірливим.
Your handwriting is illegible. — Ваш почерк нерозбірливий.
Some sentences or whole passages are missing or illegible. — Деякі речення чи цілі уривки відсутні або нерозбірливі.
The signature and the date on the painting are illegible. — Підпис і дата на картині нерозбірливі.
Police reported that no suicide note was found but there were some illegible messages scribbled possibly by her. — Поліція повідомила, що записки про самогубство не знайдено, але є деякі нерозбірливі повідомлення, написані, можливо, нею.

Поділитись публікацією: