Значення слова

Прикметник
нелогічний

Приклади вживання

It’s an illogical conclusion. — Це нелогічний висновок.
His behavior was illogical. — Його поведінка була нелогічною.
Statements that are illogical and metaphoric may be called paradoxes. — Нелогічні та метафоричні висловлювання можна назвати парадоксами.
Artists painted unnerving, illogical scenes, sometimes with photographic precision. — Художники малювали хвилюючі, нелогічні сцени, іноді з фотографічною точністю.
They said that the decision was illogical, biased, and politically motivated. — Вони сказали, що рішення було нелогічним, упередженим та політично вмотивованим.

Поділитись публікацією: