Значення слова

Прикметник
негайний
безпосередній
найближчий
прямий
терміновий

Приклади вживання

immediate relatives — найближчі родичі
immediate family — близькі члени родини
Those centers primarily treat injuries or illnesses requiring immediate care. — Ці центри в основному лікують травми або хвороби, що потребують негайної допомоги.
The British refused to grant immediate independence, saying it could happen only after the war had ended. — Британці відмовилися надати негайну незалежність, сказавши, що це може статися лише після закінчення війни.

Поділитись публікацією: