Значення слова

Прикметник
стародавній
незапам’ятний

Приклади вживання

since time immemorial — споконвіку, з незапам’ятних часів
time immemorial — незапам’ятні часи
He was a monstrous giant of immemorial age raised by Utu, the Sun god. — Він був жахливим гігантом незапам’ятних часів, вихованим Уту, богом Сонця.
Since time immemorial there have been various attempts to classify demons. — З незапам’ятних часів були різні спроби класифікувати демонів.
Sanskrit has been taught in schools from time immemorial in India. — В Індії санскрит вивчали в школах з незапам’ятних часів.
Water transport dates back to time immemorial, and it was the only efficient way to transport large quantities or over large distances before the Industrial Revolution. — Водний транспорт бере свій початок із незапам’ятних часів, і до промислової революції це був єдиний ефективний спосіб транспортування великих обсягів або на великі відстані.

Поділитись публікацією: