Значення слова

Іменник
залучення
підтекст
приховане значення
причетність
імплікація

Множина

Іменник implication у множині: implications

Приклади вживання

paradoxes of material implication — парадокси матеріальної імплікації
Common connectives include negation, disjunction, conjunction, and implication. — Поширені сполучники включають заперечення, диз’юнкцію, кон’юнкцію та імплікацію.
This demographic change could have social, cultural, and political implications for the decades ahead. — Ця демографічна зміна може мати соціальні, культурні та політичні наслідки на наступні десятиліття.

Поділитись публікацією: