Значення слова

Іменник
відбиток
штемпель
враження

Дієслово
вражати
потрясати
штампувати
справляти враження
надрукувати
відтискати

Приклади вживання

I’m impressed. — Я вражений.
It didn’t impress us. — Це нас не вразило.
What impressed you most of all? — Що вас найбільше вразило?
I’m really impressed by your abilities. — Я справді вражений твоїми здібностями.
They want to form a rock band to impress girls. — Вони хочуть створити рок-гурт, щоб справити враження на дівчат.
The movie failed to impress the critics. — Фільм не справив враження на критиків.

Поділитись публікацією: