Значення слова

Дієслово
вдосконалювати
удосконалювати
покращувати
поліпшувати
кращати
поліпшуватися
проводити меліорацію

Приклади вживання

to improve structure — поліпшити структуру
to improve performance — підвищити продуктивність
to improve business relationships with customers — покращити ділові стосунки з клієнтами
It improves your memory. — Це покращує вашу пам’ять.
If you want to improve your language skills. — Якщо ви хочете вдосконалити свої мовні навички.
Did you improve your pronunciation? — Ви покращили свою вимову?
Are you doing something today to improve your English? — Ви робите щось сьогодні, щоб покращити свою англіську?
She improved her Spanish a lot. — Вона значно покращила свою іспанську.
I am constantly looking for ways to improve. — Я постійно шукаю шляхи вдосконалення.

Поділитись публікацією: