Значення слова

Прийменник
у
в
на
по
через
з
протягом

Прислівник
всередині
вдома
з внутрішнього боку

Прикметник
внутрішній
спрямований всередину

Приклади вживання

add in — включати
all in — знесилений, стомлений, змучений
put in — вставляти, ставити, вводити, зупинятися, заходити в порт, претендувати, висувати кандидатуру
take in — приймати, брати, включати, робити учасником, вбирати, надавати притулок, розуміти сутність
turn in — здавати, повертати, віддавати, лягати спати, зайти мимохідь
in any case — у всякому разі
in this case — у цьому випадку
in this sense — у цьому сенсі
in this situation — у цій ситуації
in this regard — щодо цього
in this study — у цьому дослідженні
in time — вчасно, у строк
in your eyes — у твоїх очах
in your opinion — по-твоєму, по-вашему
in front of — перед, попереду, поперед
in short — одним словом, словом, коротше кажучи
in truth — насправді
in a broader sense — в більш широкому сенсі
in winter — взимку
in autumn — восени
in September — у вересні
in the future — у майбутньому
in the past — в минулому, раніше
in general — загалом, взагалі
in the absence — за відсутності
come in handy — знадобитися, бути доречним
to bash in — вдарити, пошкодити
keep in mind — пам’ятати, запам’ятати, мати на увазі
keep in touch — підтримувати зв’язок
throw in the towel — здатися, визнати себе переможеним
There’s somebody in the garden. — У саду хтось є.
I work in insurance. — Я працюю y страхуванні.
I’m in my early twenties. — Мені трохи за двадцять.

Слово in у статтях

Поділитись публікацією: