Значення слова

Іменник
неточність
помилка
неправильність

Приклади вживання

Any article could contain inaccuracies. — Будь-яка стаття може містити неточності.
There are, however, a number of historical inaccuracies in the film. — Однак у фільмі є ряд історичних неточностей.
This film was generally praised but also received criticism for its cultural inaccuracies. — Цей фільм загалом хвалили, проте він також отримав критику за культурні неточності.
Please help improve this article by checking for citation inaccuracies. — Будь ласка, допоможіть покращити цю статтю, перевіривши неточності у цитуванні.
The third episode in the series includes a deliberate historical inaccuracy. — Третій епізод серії включає навмисну історичну неточність.

Поділитись публікацією: