Значення слова

Іменник
стимул
спонукання

Прикметник
заохочувальний
спонукальний

Приклади вживання

tax incentive — податкова пільга
There are two types of incentives that affect human decision-making. — Існує два типи стимулів, які впливають на прийняття рішень людиною.
They try to find an optimal scheme of incentives. — Вони намагаються знайти оптимальну схему стимулювання.

Поділитись публікацією: