Значення слова

Дієслово
включати
включати до складу
містити в собі

Приклади вживання

His clients include Madonna and U2. — Серед його клієнтів — Мадонна та U2.
Your password should include both uppercase and lowercase characters. — Ваш пароль повинен містити як великі, так і малі символи.
The list includes countries that have two or more words in their names. — У список входять країни, у назвах яких є два або більше слів.
Distributions include the Linux kernel and supporting system software and libraries. — Дистрибутиви включають ядро Linux та допоміжне системне програмне забезпечення та бібліотеки.
Common side effects include nausea, diarrhea, low blood sugar, and headache. — Поширеними побічними ефектами є нудота, діарея, низький рівень цукру в крові та головний біль.
The firm is headquartered in Corbetta, Italy, and includes 86 manufacturing plants. — Фірма має штаб-квартиру у Корбетті, Італія, і складається з 86 виробничих підприємств.
Popular fruits used in crumbles include apple, blackberry, peach, rhubarb, gooseberry, and plum. — До популярних фруктів, що використовуються в крамблі, входять яблуко, ожина, персик, ревінь, аґрус та слива.

Поділитись публікацією: