Значення слова

Прийменник
включно
включаючи
в тому числі

Приклади вживання

No one believes him, including me. — Ніхто йому не вірить, в тому числі і я.
There are a total of 1,382 islands (including uninhabited ones) in India. — Всього в Індії 1382 острова (включаючи незаселені).
I’ve been to several countries, including the United States, Canada, Japan, and Mexico. — Я був у кількох країнах, включаючи Сполучені Штати, Канаду, Японію та Мексику.
All terrestrial planets (including Earth), a number of asteroids, and some planetary moons have mantles. — Усі землеподібні планети (включаючи Землю), ряд астероїдів і деякі супутники планет мають мантії.
She has won several accolades, including the National Film Awards in three different categories. — Вона отримала кілька нагород, включаючи Національну кінопремію в трьох різних категоріях.
Social organisms, including humans, live collectively in interacting populations. — Соціальні організми, включаючи людину, живуть колективно у взаємодіючих популяціях.

Поділитись публікацією: