Значення слова

Іменник
дохід
прибуток

Приклади вживання

gross income — валовий прибуток
income tax — податок на прибуток
income statement — довідка про доходи
net income — чистий прибуток
passive income — пасивний дохід
My income increased. — Мій дохід збільшився.
She wants to have a more stable income. — Вона хоче мати більш стабільний дохід.
They are currently looking for other sources of income. — Зараз вони шукають інші джерела доходу.
It is calculated by dividing nominal income by the price level. — Він розраховується шляхом ділення номінального доходу на рівень цін.
Did you find alternative sources of income? — Ви знайшли альтернативні джерела доходу?
Poverty is the state of having few material possessions or little income. — Бідність — це стан невеликої кількості матеріальних цінностей або малого доходу.

Поділитись публікацією: