Значення слова

Прикметник
несумісний

Приклади вживання

These two things are incompatible with each other. — Ці дві речі несумісні одна з одною.
Are they really so incompatible? — Невже вони настільки несумісні?
These components shouldn’t be incompatible. — Ці компоненти не повинні бути несумісними.
How can this machine work with so many incompatible parts? — Як ця машина може працювати з такою кількістю несумісних частин?

Поділитись публікацією: