Значення слова

Прикметник
незручний
непідхожий

Приклади вживання

His long body was lying in a very inconvenient position. — Його довге тіло лежало в дуже незручній позі.
Traditional textbooks, aside from being expensive, can also be inconvenient and out of date. — Традиційні підручники можуть бути не тільки дорогими, але й незручними та застарілими.
This symbol is generally inconvenient to enter on most keyboards. — Цей символ зазвичай незручно вводити на більшості клавіатур.
You don’t want to hear it because it’s an inconvenient truth. — Ви не хочете цього чути, тому що це незручна правда.
This process is inconvenient as customers need to pack and post the goods. — Цей процес незручний, оскільки клієнтам потрібно упакувати та відправити товар.
I told her that it was an inconvenient time for conversation. — Я сказав їй, що зараз незручний час для розмови.
Many passengers find this airport crowded and inconvenient. — Багато пасажирів вважають цей аеропорт переповненим і незручним.

Поділитись публікацією: