Значення слова

Дієслово
збільшувати
збільшуватися
зростати
примножуватися
підвищувати
множитися
поповнювати
наростати
прибувати
розмножуватися

Іменник
зростання
збільшення
приріст
підвищення

Приклади вживання

My income increases. — Мій дохід зростає.
The production of steel has increased. — Виробництво сталі збільшилось.
I’d like to increase my vocabulary. — Я хотів би збільшити свій словниковий запас.
They’re going to increase the price. — Вони збираються збільшити ціну.
Production has increased in the last year. — Виробництво зросло за останній рік.
The government has decided to increase taxes. — Уряд вирішив збільшити податки.
Increases in sedentary behaviors such as overuse of electronics may lead to a decrease of physical activity. — Збільшення малорухомого способу життя, наприклад, надмірне використання електроніки, може призвести до зменшення фізичної активності.
This increases the liquidity in the banking system by converting the illiquid securities of commercial banks into liquid deposits at the central bank. — Це збільшує ліквідність у банківській системі шляхом перетворення неліквідних цінних паперів комерційних банків у ліквідні депозити в центральному банку.

Поділитись публікацією: