Значення слова

Дієслово
наражатися
накликати на себе

Приклади вживання

He is liable for debts incurred by this business. — Він несе відповідальність за борги, понесені цим бізнесом.
The handling of this chemical may incur notable safety precautions. — Поводження з цією хімічною речовиною може потребувати серйозних заходів безпеки.
Manufacturers incur many costs in the production process. — Виробники несуть багато витрат у процесі виробництва.

Поділитись публікацією: