Значення слова

Прикметник
незалежний
самостійний
суверенний
непідвладний

Іменник
людина з незалежними поглядами

Приклади вживання

independent film — незалежний фільм
independent politician — незалежний політик
Are you getting more independent? — Ви стаєте більш незалежними?
She feels independent of him. — Вона відчуває себе незалежною від нього.
You are a strong, independent woman. — Ти сильна, незалежна жінка.
Most modern vehicles have independent front suspension. — Більшість сучасних автомобілів мають незалежну передню підвіску.
The Judiciary is more or less independent of the executive and the legislature. — Судова влада більш-менш незалежна від виконавчої та законодавчої влади.

Ступені порівняння до слова independent

  • less independent — менш незалежний
  • more independent — більш незалежний
  • the most independent — найбільш незалежний

Приклади речень:

They are less independent than cities. — Вони менш незалежні, ніж міста.
Maria wants to feel more independent. — Марія хоче почуватися більш незалежною.
It’s the most independent agency. — Це найбільш незалежна агенція.

Дивіться детальніше про ступені порівняння в англійській мові.

Поділитись публікацією: