Значення слова

Прислівник
самостійно
незалежно

Приклади вживання

These people like working independently. — Ці люди люблять працювати самостійно.
This music is produced independently from commercial record labels. — Ця музика створена незалежно від комерційних лейблів звукозапису.
It’s defined as the capacity of individuals to act independently and to make their own free choices. — Він визначається як здатність індивідів діяти незалежно і робити власний вільний вибір.
The game was released independently. — Гра була випущена самостійно.
They are not signed to a label and have released their albums independently. — Вони не підписані з лейблом і випустили свої альбоми самостійно.
Each set has its own leader and generally operates independently from the others. — Кожна група має свого лідера і, як правило, працює незалежно від інших.

Поділитись публікацією: