Значення слова

Прикметник
місцевий
природний
тубільний
корінний

Приклади вживання

indigenous Australians — корінні австралійці
indigenous peoples — корінні народи
indigenous peoples of Mexico — корінні народи Мексики
Some immigrant and indigenous populations are bilingual. — Деякі іммігранти та корінне населення є двомовними.
They have replaced indigenous African religions. — Вони замінили корінні африканські релігії.

Поділитись публікацією: