Значення слова

Прикметник
промисловий
індустріальний
технічний
виробничий

Приклади вживання

industrial design — промисловий дизайн
industrial engineering — виробнича інженерія
industrial espionage — промислове шпигунство
industrial park — індустріальний парк
industrial process — виробничий процес
industrial revolution — промислова революція
industrial society — індустріальне суспільство
the Dow Jones Industrial Average — Промисловий індекс Доу-Джонса
Industrial rock is an alternative rock genre that fuses industrial music and rock music. — Індустріальний рок — альтернативний рок-жанр, що поєднує індустріальну та рок-музику.
An industrial PC is a computer intended for industrial purposes. — Промисловий ПК — це комп’ютер, призначений для промислових цілей.

Поділитись публікацією: