Значення слова

Прикметник
інертний
неактивний
млявий
нейтральний
бездіяльний

Приклади вживання

inert gas — інертний газ
They are chemically inert. — Вони хімічно інертні.
It’s a very inert material. — Це дуже інертний матеріал.

Поділитись публікацією: