Значення слова

Іменник
неминучість
невідворотність

Приклади вживання

Philosophers, men of science and politicians have accepted the idea of the inevitability of progress. — Філософи, науковці та політики прийняли ідею неминучості прогресу.
It’s an artistic or symbolic reminder of the inevitability of death. — Це художнє чи символічне нагадування про неминучість смерті.
In this stage a person realizes the inevitability of mortality. — На цьому етапі людина усвідомлює неминучість смертності.

Поділитись публікацією: