Значення слова

Прикметник
неминучий
невідворотний

Приклади вживання

As I see, it’s inevitable. — Як я бачу, це неминуче.
This process is inevitable. — Цей процес неминучий.
These changes are inevitable. — Ці зміни неминучі.
Such results were inevitable. — Такі результати були неминучими.
The experts consider this event inevitable. — Експерти вважають цю подію неминучою.
Death is an inevitable, universal process that eventually occurs in all organisms. — Смерть — це неминучий, універсальний процес, який з часом відбувається в усіх організмах.
He says that these phases are all necessary and inevitable in order for a team to grow, face up to challenges, and tackle problems. — Він каже, що всі ці фази є необхідними та неминучими для того, щоб команда розвивалася, долала виклики та вирішувала проблеми.

Поділитись публікацією: