Значення слова

Прикметник
недорогий

Приклади вживання

It is an inexpensive ink for an inexpensive pen. — Це недороге чорнило для недорогої ручки.
The tickets were inexpensive. — Квитки коштували недорого.
These goods should be as inexpensive as possible. — Ці товари повинні бути якомога дешевшими.
Base metal is a common and inexpensive metal, as opposed to a precious metal such as gold or silver. — Недорогоцінний метал є поширеним і недорогим металом, на відміну від дорогоцінних металів, таких як золото чи срібло.
Morocco is relatively inexpensive because of the devaluation of the dirham and the increase of hotel prices in Spain. — Марокко є відносно недорогим через девальвацію дирхама та підвищення цін на готелі в Іспанії.
It allows even inexpensive personal computers and smartphones to capture, store, edit and transmit digital video. — Це дозволяє навіть недорогим персональним комп’ютерам і смартфонам знімати, зберігати, редагувати та передавати цифрове відео.
The lower resolution makes webcams relatively inexpensive compared to most video cameras. — Нижча роздільна здатність робить веб-камери відносно недорогими порівняно з більшістю відеокамер.

Поділитись публікацією: