Значення слова

Прикметник
найдрібніший

Іменник
нескінченна мала величина

Приклади вживання

An infinitesimal object is an object that is smaller than any feasible measurement, but not zero in size. — Нескінченно малий об’єкт це об’єкт, який менший за будь-яке можливе вимірювання, але який не дорівнює нулю.
The system of hyperreal numbers is a way of treating infinite and infinitesimal quantities. — Система гіпердійсних чисел — це спосіб числення нескінченних і нескінченно малих величин.

Поділитись публікацією: