Значення слова

Іменник
інфляція
роздутість
надування
здуття

Множина

Іменник inflation у множині: inflations

Приклади вживання

The inflation rate was too low. — Рівень інфляції був занадто низьким.
The figures are not adjusted for inflation. — Цифри не скориговані з урахуванням інфляції.
Today, most economists favor a low and steady rate of inflation. — Сьогодні більшість економістів виступають за низький і стабільний рівень інфляції.
A connection between inflation and unemployment has been drawn since the emergence of large scale unemployment in the 19th century, and connections continue to be drawn today. — Зв’язок між інфляцією та безробіттям був встановлений з моменту виникнення великомасштабного безробіття в 19 столітті, і зв’язки продовжують виявлятися і сьогодні.
Its most common use is to track the progress of inflation in an economy or specific market. — Його найчастіше використовують для відстеження прогресу інфляції в економіці чи конкретному ринку.

Поділитись публікацією: