Information: однина чи множина

Information: однина чи множина

Англійське слово information перекладається як «інформація» (див. більше значень information). Інформація — це абстрактне поняття, відповідно, information належить до категорії незлічуваних іменників, англійською Uncountable nouns (дивіться детальніше про види іменників в англійській мові та про утворення множини іменників). Тому information ми вживаємо без неозначеного артикля (a чи an):

They contain important information. — Вони містять важливу інформацію.

Якщо мова йде про якусь конкретну інформацію, ми можемо вживати information з означеним артиклем:

Quantum information is the information of the state of a quantum system. — Квантова інформація — це інформація про стан квантової системи.

Якщо ми маємо на увазі якусь умовну одиницю інформації, ми можемо вживати словосполучення a piece of information, яке можна перекласти як «повідомлення» або «частина інформації»:

Students are asked to focus on one piece of information only, which increases their comprehension of that information. — Студентів просять зосередитися лише на одній частині інформації, що покращує їхнє розуміння цієї інформації.
Each new piece of information received will be processed separately. — Кожна нова отримана інформація буде оброблятися окремо.

Оскільки це незлічуваний іменник, говорячи про кількість інформації, ми вживаємо information зі словами little, much або some:

Your message carries very little new information. — Ваше повідомлення містить дуже мало нової інформації.
How much information is there in the world? — Скільки інформації у світі?
They gave us some information about this new project. — Вони надали нам деяку інформацію про цей новий проект.

Поділитись публікацією: