Значення слова

Іменник
інгредієнт

Приклади вживання

active pharmaceutical ingredient — активний фармацевтичний складник
Many commercial products contain secret ingredients that are purported to make them better than competing products. — Багато комерційних продуктів містять секретні інгредієнти, які, начебто, роблять їх кращими, ніж продукти конкурентів.
Which ingredients should I add to this dish? — Які інгредієнти слід додати до цієї страви?
It’s a primary ingredient. — Це основний інгредієнт.
A vaccine dose contains many ingredients, very little of which is the active ingredient, the immunogen. — Доза вакцини містить багато інгредієнтів, дуже мало з яких є активним інгредієнтом, імуногеном.

Поділитись публікацією: