Значення слова

Прикметник
початковий
первісний
первинний

Дієслово
ставити ініціали

Іменник
початкова літера

Множина

Іменник initial у множині: initials

Приклади вживання

from initial concept to final publication — від початкової концепції до остаточної публікації
initial algebra — початкова алгебра
initial conditions — початкові умови
initial public offering — первинна публічна пропозиція
You may abbreviate your first name as an initial. — Ви можете скоротити своє ім’я як ініціал.
It’s her initials. — Це її ініціали.

Поділитись публікацією: