Значення слова

Прикметник
нешкідливий
безпечний
не злоякісний

Приклади вживання

It’s a seemingly innocuous act. — Це, здавалося б, нешкідливий вчинок.
Menisci can be torn during innocuous activities such as walking or squatting. — Меніски можуть порватися під час нешкідливих дій, таких як ходьба або присідання.
They may appear innocuous due to their small size and bright color, but these frogs are lethally toxic. — Вони можуть здаватися нешкідливими через їх невеликі розміри та яскравий колір, але ці жаби є смертельно токсичними.
These bacteria commonly inhabit the skin and nose where they are innocuous but may enter the body through cuts or abrasions which may be nearly invisible. — Ці бактерії зазвичай населяють шкіру та ніс, де вони нешкідливі, але можуть потрапляти в організм через майже непомітні порізи або садна.

Поділитись публікацією: