Значення слова

Прикметник
нещирий
лицемірний

Приклади вживання

He is an insincere person. — Він нещира людина.
Her apology is insincere. — Її вибачення нещирі.
His answer seems insincere. — Його відповідь здається нещирою.
I find it insincere. — Я вважаю його нещирим.
An insincere flatterer is a stock character in many literary works. — Нещирий підлесник — типовий персонаж багатьох літературних творів.
Martin dismissed the apology as insincere. — Мартін відкинув вибачення як нещирі.
These campaigns were often perceived by customers as insincere and inauthentic and provoked backlashes. — Ці кампанії часто сприймалися клієнтами як нещирі та неавтентичні та викликали негативну реакцію.

Поділитись публікацією: