Значення слова

Дієслово
надихати
навіювати
інспірувати
окриляти

Приклади вживання

You inspire me. — Ти мене надихаєш.
Does she inspire you? — Вона вас надихає?
What things inspire you? — Які речі вас надихають?
What people inspire you? — Які люди вас надихають?
He can inspire an audience. — Він може надихнути аудиторію.
Olga was inspired by his words. — Ольга надихнулася його словами.
I want to tell you that it really inspires me. — Я хочу сказати вам, що це насправді мене надихає.
How do they inspire everyone to take action? — Як вони надихають усіх на дії?

Поділитись публікацією: