Значення слова

Іменник
приклад
зразок
інстанція
вимога

Дієслово
наводити як приклад

Множина

Іменник instance у множині: instances

Приклади вживання

for instance — наприклад
The Court of First Instance — Суд першої інстанції
What can we do? We can go for a walk, for instance. — Що ми можемо зробити? Ми можемо піти погуляти, наприклад.
For instance, a tournament of 16 teams can be completed in just 4 rounds. — Наприклад, турнір із 16 командами можна завершити всього за 4 раунди.
Wikisource is the name of the project as a whole and the name for each instance of that project (each instance usually representing a different language). — Вікіджерела — це назва проекту в цілому та назва кожного екземпляра цього проекту (кожний екземпляр зазвичай представляє різну мову).
Methods that are not designated static are instance methods and require a specific instance of a class to operate. — Методи, які не визначені як статичні, є методами екземплярів і для роботи вимагають певного екземпляра класу.

Поділитись публікацією: