Значення слова

Прикметник
ізоляційний
що ізолює

Приклади вживання

insulating gas — ізоляційний газ
insulating layer — ізоляційний шар
insulating material — ізоляційний матеріал
insulating tape — ізоляційна стрічка
This oil is stable at high temperatures and has excellent electrical insulating properties. — Це масло стійке до високих температур і має чудові електроізоляційні властивості.
The insulating material is typically made of solid polymers which have issues with degradation. — Ізоляційний матеріал зазвичай виготовляється з твердих полімерів, які мають проблеми з деградацією.

Поділитись публікацією: